Koll på kontrollerna.

Kontrollstationen är ett digitalt rapportsystem för cisterner och rörledningar enligt MSB och Naturvårdsverkets föreskrifter.

Kund

SPT Association + STOR

Tjänster

Produktstrategi, Webbplats, System, Back-End, Front-End


Behovet 

I Sverige ställs höga krav på säkerheten kring våra cisterner och rörledningar. Det handlar om att skydda människor från att komma till skada och att skydda naturen från föroreningar. Därför sker kontroller med jämna mellanrum för att säkerställa att verksamheten kan bedrivas i enlighet med alla gällande föreskrifter. Branschorganisationerna SPT och STOR såg ett gemensamt behov och en möjlighet att arbeta fram ett digitalt verktyg för att ersätta de pappersbaserade blanketter som

Lösning & Resultat

Add Cream har levererat en teknisk lösning utifrån de högt ställda kraven. Systemet möjliggör snabba och effektiva kontroller med enkel uppföljning i varje led. Inloggning till tjänsten sker via BankID och rapporterna kan exporteras både i digital och utskriftsvänlig form. Varje kontroll sker enligt mallar som automatiskt uppdateras i samband med att lagstiftningen förändras. Kontrollanterna kan på så sätt vara säkra på att de alltid arbetar enligt senaste standard. Tjänstemän på kontoret kan skapa kunder och kontrolltillfällen, kontrollanterna genomför kontrollen med hjälp av mobilen och skickar tillbaka den för granskning och slutgiltig underskrift av ansvarig. Därefter kan resultatet enkelt delas med kund och myndigheter samt arkiveras i systemet.

Lösningen är byggd med Laravel och Vue.


Nått spännande på g?

hello@addcream.se

Besök oss

Järnvägsgatan 8, Örnsköldsvik