Tidstjuvarna är ett minne blott.

Malux erbjuder kompletta säkerhetslösningar inom industri, kommunikation och belysning. Sedan starten 1972 har det varit extremt viktigt för Malux att leverera riktigt god service. Genom att vara tydliga i sin kommunikation, skapa mervärde för sina kunder och ta ansvar för sina produkter och lösningar vill Malux vara det mest förtroendeingivande företaget i branschen.

Kund

Malux Solutions AB

Tjänster

Design, Produkt Strategi, Webbplats. Back-End, Front-End


Behovet 

Med tiden har Malux webbplats däremot inte utvecklats i samma takt som kundernas och verksamhetens behov och framför allt inte i takt med det växande produktsortimentet. Befintlig webbplats begränsade till slut möjligheterna att leverera god service och kommunikation. Det var krångligt för kunder att hitta i webbshopen. Det var även tidsödande för personalen att uppdatera hemsidan med nytt innehåll såsom texter, nya produkter, lagersaldo och annan data från interna system.

Malux säljare fick även lägga onödigt mycket tid på administration i samband med beställningar, offerter och uppdatering av produktinformation. Vad Malux behövde var en enklare digital lösning för bättre kommunikation mellan kunder, underleverantörer och Malux. Malux ville minska dubbelarbete och minimera tiden för onödig administration - frigöra tid till att ge riktigt god service till sina kunder!


Lösningen

Lösningen blev en ny användarvänlig och kundanpassad webbplats kopplat till ett kraftfullt och skräddarsytt PIM-system, Add Content, i bakgrunden. Add Content är i sin tur integrerat med Malux affärssystem Microsoft Navision. Allt för en enklare och tidseffektiv hantering av Malux breda och djupa produktsortiment. För att förenkla produktsök lades stor vikt vid sökbarhet och filtrering. Kombinerat med en förbättrad menystruktur är det nu enkelt att hitta det man behöver även vid mer specifika produktbehov. Med Add Content blev det även möjligt att samla all artikeldata som tidigare funnits på olika ställen och i olika format. Add Content möjliggör även dataimport från Malux leverantörer.

Nu får Malux-säljarna tillgång till både affärssystem, produktinformation och hemsidan via en enkel inloggning. Det underlättar för alla och allra helst för säljare på resande fot. Malux väljer själva vilken data de vill presentera på webbplatsen och vilken data som enbart ska vara tillgängligt för de egna säljarna. Med den nya webben kan Malux även enkelt publicera nyheter och skapa artiklar för att förmedla den ofantliga kunskap de faktiskt besitter. En viktig förutsättning för att kunna fortsätta vara det mest förtroendeingivande företaget i branschen.

Resultatet

Idag har Malux en webbplats som möter sina kunders affärs- och informationsbehov. Kunderna kan exempelvis enkelt skicka in offertförfrågningar eller beställningar via hemsidan. Nu finns dessutom alla möjligheter för Malux säljare att arbeta mer tidseffektivt sätt med offerter, beställningar, produktuppdateringar, mm. Om t.ex. en produkt säljstoppas i affärssystemet så säljstoppas det idag även omedelbart på hemsidan. Malux kan numera snabbt uppdatera sin webbplats med innehåll och framför allt fortsätta överträffa kunderna med riktigt bra kundservice!

– Nu blir det enklare för våra kunder att hitta de produkter, tjänster och kompetenser de söker. För oss internt innebär den nya webbplatsen även ett nytt och effektivare system för att administrera vårt erbjudande, säger Anders Nygren, VD, Malux Sweden AB.

Malux webbplats – en tidsvinst i många aspekter!


Nått spännande på g?

hello@addcream.se

Besök oss

Järnvägsgatan 8, Örnsköldsvik