103 pumpstationer.

25 vattenverk.

170 mil rörledning.

En kommun lika stor som hela Stockholms län. Miva ansvarar för allt kommunalt vatten och avlopp i Örnsköldsviks kommun. Syftet är att skydda vattentillgångarna i kommunen så att vattentäkterna kan användas både idag och i framtiden. Arbetet inleds med en riskinventering.

Kund

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik

Tjänster

Produkt Strategi, Back-End, Front-End


Behovet 

Att upprätta vattenskyddsområden är ett riksdagsbeslut, så behovet är glasklart. Dessutom finns direktiv från EU som säger att alla vattentäkter som försörjer fler än 50 personer eller levererar mer än 10 m3 vatten per dygn ska skyddas. Men hur ser det egentligen ut i vattentäkternas närområden? Det är frågan som Mivas riskinventering av närliggande fastigheter ska svara på. Med tusentals berörda fastigheter uppstod ett behov av ett robust system för att samla in, dokumentera och lagra all inventeringsdata.

Lösningen

En tidigare lösning fanns delvis på plats sen tidigare. Sedan 2015 har arbetsledare och medarbetare i fält hos Miva kunnat spara både tid och energi med hjälp av ett användarvänligt arbetsredskap i mobilen. Genom att utöka den app som redan används inom organisationen med ny funktionalitet kunde vi ta oss an ett helt nytt användningsområde - samtidigt som vi kunde dra nytta av det arbete vi redan gjort. Användarhantering, inrapportering i offline-läge med mera fanns redan implementerat.

Resultatet

En utökad app som integrerats mot Lantmäteriets öppna API/geodatatjänster. Från kommunens egna kartdatabaser hämtar vi samtidigt ut information kring aktuella fastighetsgränser i GeoJSON-format. All data sätts sedan samman och omvandlas till en komplett terrängkarta med hjälp av OpenLayers, ett open-source bibliotek för hantering av kartdata.​

Rent praktiskt sker inventeringen genom att den som utför riskbedömningen trycker på en fastighet direkt på kartan. Han eller hon får då upp en lista över en mängd olika kontrollpunkter. När all data lagts in i systemet får fastigheten en färg baserat på dess status. All data exporteras sedan till ett ett översiktligt statistikverktyg där Miva kan arbeta med materialet och få svar på det mesta. Hur många jordbruksfastigheter, verkstäder eller cisterner finns i vattentäkternas närområden? Var finns de och vilka ligger så illa till att de skulle behöva åtgärdas?


Nått spännande på g?

hello@addcream.se

Besök oss

Järnvägsgatan 8, Örnsköldsvik