Plattform och CRM för drivmedelsbranschen.

Scandinavian Petroleum Technic Association, SPT, är den skandinaviska branschorganisationen för företag som arbetar på eller levererar tjänster till bensinstationer. Organisationens medlemsföretag representerar en rad olika delbranscher - alla med inriktning mot små och stora bensinstationer och drivmedelsanläggningar.

Kund

SPT Association

Tjänster

Design, UI+UX, Back-End, Front-End


Behovet 

Under en längre tid har SPT bedrivit både lärarledda och webbaserade utbildningar. Add Cream fick i uppgift att skapa en ny, skräddarsydd plattform för den webbaserade utbildningen och samtidigt skapa ett kraftfullt CRM-system för hantering av betalningar, certifikat och olika API-kopplingar. Utöver detta behövde organisationens webbplats uppdateras med ett nytt utseende och en mängd olika funktioner. 

Lösningen

Tidigt i projektet identifierade vi en mängd olika trösklar kring hanteringen av certifikat, betalningar och API-kopplingar som ledde till stora kostnader för organisationen, resurser som istället skulle kunna användas för att skapa värde för medlemmarna. Det nya systemet hanterar hela flödet från kontoregistrering till certifiering och framtida omcertifiering. Från att ha varit en svensk utbildning pågår nu kursverksamhet även i Danmark med fler möjliga länder i framtiden.

Resultatet

I skrivande stund har ca 1000 personer inom branschen, från såväl statliga myndigheter som MSB och Försvarsmakten till stora privata bolag, certifierats via kursen. Det nya systemet har inneburit en stor tidsbesparing för att hantera certifieringsprocessen redan från första dagen. Utöver detta har organisationen nu större möjligheter att överblicka statusen för pågående utbildningar, certifieringstider och eventuella delbetalningar.


Nått spännande på g?

hello@addcream.se

Besök oss

Järnvägsgatan 8, Örnsköldsvik