Krig mot krångel

Krig mot krångel

Idag lägger en genomsnittlig svensk läkare en tredjedel av sin arbetstid på ren administration. Var fjärde chef inom näringslivet ägnar halva sin tid åt pappersarbete, trots att de anser att andra uppgifter är viktigare. Det pågår alltså mängder av manuell, tidskrävande administration över hela Sverige. Det behöver inte vara så, tänkte vi, och förklarade krig mot krångel.

Som ett led i det arbetet har vi under våren haft nöjet att hjälpa en av våra kunder att förenkla sin vardag. Kundens verksamhet kräver återkommande kontroller av en mängd potentiella felkällor spridda över en stor geografisk yta. Då verksamheten rör samhällets infrastruktur är det viktigt att alla insatser och eventuella brister dokumenteras på ett säkert sätt.

Fram tills nu har hanteringen av denna dokumentation varit helt analog, pappersexercisen har alltså gått i flera led från fält till kontor. I nära samarbete med kunden arbetade Add Cream fram en app som digitaliserade och kvalitetssäkrade arbetsprocessen. Den färdiga appen är asynkron, vilket innebär att kontroller kan utföras och rapporteras in även när surfplattan eller telefonen saknar internetuppkoppling. All sparad data skickas till en central databas med automatik så fort enheten återfår uppkopplingen. Därefter genereras rapporter med rätt information till berörda parter automatiskt.

Under hösten kommer systemet att testas ute i verkligheten och implementeras i organisationen på allvar. Vi ser fram emot att kunna berätta mer framöver.

Vad vill vi då säga med det här? Jo, att det går att göra skillnad. Genom att arbeta utifrån en konkret problemformulering och mot ett tydligt mål finns det alla möjligheter att tackla tidstjuvar på ett sätt som ger stor effekt.