Svenska Geotekniska Föreningen

Svenska Geotekniska Föreningen
Digital lärplattform – en vinst för alla

Bakgrund:
Svenska Geotekniska Föreningen (SGF) är en förening med målet att främja utveckling och öka kunskap om geoteknik, ingenjörsgeologi, hydrogeologi och miljögeoteknik. En viktig del i SGF’s verksamhet är olika former av utbildningar som t.ex. kurser, seminarier, workshops och på senare tid även livesända seminarier på webben.

Med tiden har ett behov vuxit fram att kunna komplettera eller ersätta delar av den ordinarie kursverksamheten som nätbaserade kurser. 

När SGF bestämde sig för att scanna av marknaden så utvärderades en mängd olika lärplattformar. En omfattande kravspecifikation togs fram. Efter upphandling föll valet på lärplattformen Add Wisdom från Add Cream.

Utförande & resultat:
Med hjälp av Add Wisdom kan SGF idag komplettera lärarledda utbildningar med webbkurser och erbjuda fullständiga distansutbildningar.

Målet är att verka för en enklare vardag – både för sig själva och sina kursdeltagare, dvs. organisationens medlemmar.

Genom att erbjuda kursdeltagarna att gå förberedande kurser på webben har tidsåtgången för de lärarledda kurserna förkortats. Detta har inneburit en tids- och kostnadsbesparing för medlemmarna som inte längre behöver lämna sina ordinarie arbetsuppgifter under lika lång tid. En stor fördel har dessutom varit att alla kursdeltagare kommit väl förberedda och med samma kunskapsnivå till de lärarledda kurserna. En vinst för alla!

Examinationen i de lärarledda kurserna sköts numera digitalt via Add Wisdom. Att hålla reda på deltagarna och hantera deras kursresultat är enklare än någonsin.

Ulrika Larson, projektledare för implementationen av Add Wisdom och kursadministratör för SGF berättar:

– Genom att kursdeltagarna kan påbörja kurserna hemma med instuderingsfrågor och diskutera kursinnehållet med varandra i Add Wisdoms inbyggda forum, så kan jag som kursledare enkelt skapa mig en bild över de vanligaste frågorna och anpassa den lärarledda utbildningen för att möta behoven.

– Med Add Wisdom kan vi ge ännu bättre service till våra medlemmar. Inte bara utbildningsmässigt, vi kan även ge snabbare och bättre hjälp, exempelvis genom att hålla koll på vilka kurser som genomförts och skicka ut digitala kursintyg som tappats bort.

– Vi är jättenöjda med samarbetet med Add Cream, säger Ulrika och konstaterar:

”Med Add Wisdom har vi fått en stabil grund för att fortsätta utveckla vår utbildningsverksamhet.”